برگشت به فروشگاه

کتاب نشانه شناسی و زبان شناسی

29,000  تومان

  • مؤلف: پاول کابلی، توماس سیبیاک و همکاران
  • مترجم: دکتر راحله گندمکار
  • نسخه رایگان : دانلود 20 صفحه نخست


ارسال رایگان

ارسال رایگان برای مبلغ بیش از 6000 تومان

تماس با ما

تماس با مشاوران ما برای دریافت راهنمایی

برگشت پول

برگشت پول در صورت نرسیدن بسته

کتاب حاضر, پرسش هایی را مطرح میکند که هر فرد متفکری ممکن است در اوایل قرن ۲۱ در ارتباط با نشانه شناسی و زبان شناسی مطرح کند. اهم این پرسش ها از این قرار اند:

الف. در پرتو این حقیقت که زبان شناسی بخشی از نشانه شناسی است و این که زبان شناسی روی ارتباط کلامی متمرکز است, ارتباط  غیرکلامی چه چیز هایی را دربرمی گیرد وگستردگی آن به چه شکل است؟

ب. اگر نشانه شناسی,مطالعه نشانه درحوزه ارتباط کلامی و غیر کلامی است و چارلزس. پیرس, در تدوین این نوع مطالعه در دنیای جدید, فرد بسیار برجسته ای محسوب می شود, نظریه اش در باب نشانه جیست و چگونه می توان این نظریه را در سایر پدیده های ارتباطی به کار بست؟

پ. زبان را از طریق بازنمایی های مادی اش می توانیم درک کنیم. افزون بر این, زبان پدیده ای ذهنی نیز هست؛ام چیزهای ذهنی را به راحتی نمی توان به فیزولوژی مغز نسبت داد. بر این اساس, رابطه میان «زبان», «تفکر», «ذهن» و «مغز» چیست؟

ت. کاربرد ربان در خلاء رخ نمی دهد, همیشه افراد دیگری نیز هستند کهه در این میان نقش دارند, درست مثل عوامل جهانی دیگری نظیر موقعیت, فقر, تبعیض و جز آن. این مسئله متصمن چه چیزی در مطالعه روش کاربرد نشانه ها از سوی انسان هاست؟

 

نظر دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کتاب های مربوط