برگشت به فروشگاه

کتاب ایدئولوژی و گفتمان

19,000  تومانارسال رایگان

ارسال رایگان برای مبلغ بیش از 6000 تومان

تماس با ما

تماس با مشاوران ما برای دریافت راهنمایی

برگشت پول

برگشت پول در صورت نرسیدن بسته

چارچوب نظری کتاب حاضر, چند رشته ای است. ایدئولوژی و گفتمان مفاهیمی نیستند که بتوان تنها در یک حوزه به طور مناسب به مطالعه آنها پرداخت؛ این دو باید در همه رشته های علوم انسانی و اجتماعی تحلیل شوند. اما ما این رشته های بالقوه بسیار زیاد را به سه شاخه اصلی تقلیل خواهیم داد؛ مطالعه گفتمان, شناخت و جامعه.

بنابر این کاربرد زبان, متن, گفتار, تعامل زبانی و ارتباط تحت عنوان گسترده «گفتمان» مطالعه خواهند شد. ابعاد ذهنی ایدئولوژی ها, نظیر ماهیت شان همچون ایده ها یا باورها, روابط شان با عقاید و دانش, و وضعیت شان به عنوان بازنمایی های مشترک اجتماعی, همه ذیل عنوان «شناخت» جای می گیرند. و ابعاد اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و تاریخی ایدئولوژی ها, ماهیت گروهی آن ها و به ویژه نقش شان در باز تولیدیا مقاومت در برابر سلطه ذیل عنوان گسترده جامعه بررسی خواهند شد.

توجه داشته باشیدکه این تمایزات مفهومی تنها در تحلیل و در عمل است. البته هم پوشی هم بین آن ها دیده می شود؛ مثلا گفتمان بخشی از جامعه است و بنابر این ایده های مشترک اجتماعی اعضای گروه قلمداد می شود. ما به این تمایز قائل ایم چون که مفاهیم, نظریه ها و روش های تحلیل این سه حوزه تحقیقاتی تا حدودی متمایز هستند.

نظر دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کتاب های مربوط